Strona głównaRezerwacja specjalisci.opole.pl

Rezerwacja specjalisci.opole.pl

 

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po naszym obiekcie !!!

 
   

Dr n.med. Marta Glaubic-Łątka
Specjalista neurolog
 lub tel: 601 417 451

wtorki                     

Dr n.med. Dariusz Łątka
Specjalista neurochirurg i neurotraumatolog
 lub tel: 601 417 451

poniedziałki, środy 

                                             

Dr n. med. Waldemar Kołodziej
Specjalista neurochirurg i neurotraumatolog
 lub tel: 601 493 239, 882 314 313 piątki                          

Dr n. med. Grzegorz Miękisiak
Specjalista neurochirurg i neurotraumatolog
tel: 691 091 310, 882 314 313

wtorki                         

Lek.med. Tomasz Krzeszowiec
Specjalista neurochirurg i neurotraumatolog
tel: 609 233 043, 882 314 313

czwartki                    

           

mgr Bartosz Nazimek
Specjalista rehabilitacji

tel: 600 335 390, 882 314 313
poniedziałki, środy   

Lek.med. Kajetan Łątka
KONSULTACJE NEUROCHIRURGICZNE,

TERAPIA INIEKCYJNA

tel:  609225084, 601417451
czwartki
         

Lek.med. Zofia Maj-Twardy
Specjalista chorób wewnętrznych

MEDYCYNA PRACY
tel: 501 459 780, 882 314 313

poniedziałki

      

Lek.med. Małgorzata Wawrzyniak
Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

PRACOWNIA USG
tel: 607 589 123, 882 314 313
poniedziałki

Lek.med. Zbigniew Leszczyński
Specjalista laryngolog
 lub tel: 603 753 301, 882 314 313

poniedziałki, środy, czwartki

 

Lek.med. Anna Kleszcz
Specjalista chorób wewnętrznych

SPECJALISTA REUMATOLOG

tel:  882 314 313
wtorki

Dr n.med. Anna Rostropowicz-Honka
Specjalista chorób wewnętrznych

DIABETOLOG

tel:  882 314 313, 600 567 983
środy
         

Lek.med. Robert Okuniewicz
Specjalista chorób wewnętrznych

GASTROENTEROLOG

tel:  882 314 313
środy

Lek.med. Katarzyna Struzik
Specjalista psychiatra

tel:  882 314 313
poniedziałki

Lek.med. Dominik Dziadkowiak
KONSULTACJE UROLOGICZNE

tel:  882 314 313
piątki

Lek.med. Jacek Polewiak
Specjalista chirurgii naczyniowej

tel:  604180333 lub 882 314 313
wtorki i środy

Lek.med. Michał Buchowiecki
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

tel:  604057294 lub 882 314 313
środy

Lek.med. Mateusz Froelich
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

tel:  506543408 lub 882 314 313
czwartki

Lek.med. Artur Kołecki
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

tel: 601 088 878, 882 314 313
piątki
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art. 12 i 13 cytowanego rozporządzenia, uprzejmie informuję, że:

 

Państwa Administratorami Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorami) są przyjmujący Was lekarze: 

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu prowadzenia Waszego leczenia,
  • na podstawie zgody- wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze jako lekarzowi prowadzącemu Wasze leczenie.

 

Państwa dane osobowe jeżeli to konieczne mogą być przekazywane następującym odbiorcom: firmie informatycznej obsługującej system informatyczny Administratora danych oraz uprawnionym organom władzy publicznej.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania leczenia oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny  z obowiązującymi przepisami.

 

Państwo macie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

Macie Państwo  prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa  narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).